UpToDate

About Us

กระต่ายตื่นตูม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 


นิทานชาดกเรื่อง กระต่ายตื่นตูม

ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

 

ในอดีตกาล ณ
ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง
ริมทะเลไม่ห่าง
จากกรุงพาราณสี
มากนัก

 

มีดงตาลแห่งหนึ่งมีต้นมะตูมขึ้นปะปนอยู่ ในบริเวณนั้นมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่ง
ได้อาศัยใบตาลแห้งเป็นที่พักอาศัยอยู่เสมอ

 

 

กระต่ายน้อยกินอิ่มแล้ว ก็หลบเข้าไปนอนใต้ใบตาลแห้ง ด้วยความไม่รู้จักประมาณในการกิน
กระต่ายน้อยจึงคิดฟุ้งซ่านไปถึงเรื่องแผ่นดินถล่ม

 

 

 

ในขณะที่กระต่ายน้อยนอนหลับอยู่นั้น ได้มีผลมะตูมสุกลูกหนึ่งตกลงมาจากต้น
ใกล้กับบริเวณที่กระต่ายนอนอยู่

 

เสียงผลมะตูมตกลงบนใบตาลแห้งทำให้กระต่ายน้อยตกใจ
จนไม่ทันตั้งสติหาเหตุผลใดๆ พุ่งสุดตัวไปข้างหน้า แล้วร้องตะโกนลั่น

 

 

กระต่ายตัวอื่นๆ เมื่อได้ยินเสียงร้องว่าแผ่นดินถล่ม ก็เชื่อทันทีโดยไม่คิดไตร่ตรอง วิ่งหนีตายกันจ้าละหวั่น
จนรวมเป็นกระต่ายฝูงใหญ่

 

 

 

ฝูงกระต่ายวิ่งไปพลางร้องตะโกนไปพลางจนลั่นป่าสร้างความตื่นตกใจแก่หมู่สัตว์ทั้งหลาย

 

สัตว์ทั้งหลาย เมื่อได้ยินเสียงร้องว่าแผ่นดินถล่ม ด้วยความกลัวตายต่างก็วิ่งหนีตามกันไปอย่างไม่คิดชีวิต

 

อีกมุมหนึ่งอันสงบ ซึ่งเป็นที่อยู่ของพญาราชสีห์ผู้เป็นใหญ่ในป่าแห่งนั้น

 

 

 

เมื่อได้ยินพวกสัตว์
ทั้งหลายพากันร้องว่า
แผ่นดินถล่ม
พญาราชสีห์ก็มิได้
ปล่อยให้ความกลัว
เข้าครอบงำ แต่กลับ
ครองสติไว้ได้อย่างดี

 

 

ด้วยอำนาจแห่งกรุณาธรรม พญาราชสีห์จึงรวบรวมพละกำลังทั้งหมด
วิ่งมาดักหน้าสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับบันลือสีหนาทคำรามราวกับฟ้าร้อง ๓ ครั้ง

 

 

สัตว์ทั้งหลายเห็นพญาราชสีห์อยู่เบื้องหน้า ต่างมีความเกรงกลัวต่อพญาราชสีห์เป็นอย่างยิ่ง
จึงยืนสงบอยู่ ไม่กล้าวิ่งต่อไป

 

 

 

 

 

สัตว์ทั้งหลายต่าง
ซัดทอดกันไปเรื่อยๆ
เพราะวิ่งหนีตามกันมา โดยขาดสติไตร่ตรอง
จนในที่สุด

 

เมื่อรู้ตัวผู้ที่เห็นแผ่นดิน
ถล่ม พญาราชสีห์จึงเข้
ไปสอบถามเพื่อค้นหา
ความจริง

 

 

 

 

จากนั้นกระต่ายน้อย
ได้นำทางพญาราชสีห์
จนมาถึงที่เกิดเหตุ

 

 

พญาราชสีห์เดินเข้าไป
ในบริเวณที่กระต่ายบอก
ด้วยความระมัดระวัง
และสำรวจทุกสิ่งด้วย
ความรอบคอบ

 

 

 

เมื่อรู้สาเหตุแล้ว พญาราชสีห์จึงนำกระต่ายกลับไปหาหมู่สัตว์ทั้งหลายแล้ว
ประกาศให้สัตว์ทั้งหลายทราบตามความเป็นจริง

 

ด้วยอำนาจกรุณาธรรม และความเป็นผู้สุขุมรอบคอบ รู้จักใช้สติปัญญาไตร่ตรอง พญาราชสีห์จึงสามารถ
รักษาชีวิตสัตว์ทั้งหลายไว้ได้ และนำความสงบสุขมาสู่ป่าใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.
 
 

ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ

 

 

ทัทธภายชาดก
ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

 

:: สาเหตุที่ตรัสชาดก ::  

 

.....พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภพวกอัญญเดียรถีย์ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า

 

.....เดียรถีย์ทั้งหลายนอนบนที่นอนหนาม เผาทำให้ร้อนห้าประการ ประพฤติมิจฉาตบะต่างๆ อยู่ ณ ที่ใกล้พระวิหารเชตวัน

 

.....ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปเที่ยวบิณฑบาตในนครสาวัตถีแล้วพากันมายังพระวิหารเชตวัน ในระหว่างทาง ได้เห็นเดียรถีย์เหล่านั้น จึงพากันไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามพระองค์ว่า สาระแก่นสารในการสมาทานวัตรของอัญญเดียรถีย์ มีอยู่หรือไม่

 

.....พระศาสดาตรัสว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แก่นสารหรือความวิเศษในการสมาทานวัตรของพวกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้น ย่อมไม่มีเลย เพราะวัตรนั้น เมื่อเลือกเฟ้นสอบสวนเข้า ก็เป็นเช่นกับทางแห่งภาคพื้นเต็มด้วยหยากเยื่อ และเหมือนกระต่ายกลัวเสียงกึกก้อง"

 

 .....ภิกษุเหล่านั้นจึงทูลอ้อนวอน ขอให้พระศาสดาตรัสขยายความให้ทราบ พระศาสดาจึงทรงนำเอา ทัทธภายชาดก มาตรัสเล่า

 

 

:: ข้อคิดจากชาดก ::

 

.....๑. เมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ควรมีสติ อย่าผลีผลามด่วนตัดสินใจ เพราะอาจเกิดผลเสียได้

 

.....๒. อย่าเชื่อข่าวลือจากผู้อื่น โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน

 

.....๓. ผู้นำที่ดีจะต้องมีความสุขุมรอบคอบไม่ตื่นข่าวลือ ควรตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเสียก่อน

 

.....๔. ผู้นำที่ดีต้องมีความเมตตากรุณา เสียสละ และเมื่อเห็นสิ่งใดอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม ก็ไม่เพิกเฉยรีบเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหานั้นๆ

 

จบ
Share