วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เราเกิดมาเพื่อ...
ทำพระนิพพานให้เเจ้ง
เเสวงบุญ
สร้างบารมี

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่บุญจะนำเราไปสู่สุคติภพ

จากหนังสือคำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่(มินิ) เล่มที่๑

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่


ชีวิตที่มีความสันโดษทำให้มีความสุข
รู้จักคำว่า พอดี เเต่ความสันโดษไม่ควร
มาใช้กับ การทำทานบารมีเเละ
การประพฤติปฎิบัติธรรมนะ
พอจะทำทานเเละนั่งสมาธิ
เกิดความสันโดษโดยฉับพลันทันทีเลย
ไม่ทำเอาดื้อๆ เเบบนี้เขาเรียก
ตระหนี่เเละขี้เกียจนั่งสมาธิ
ต้องหมั่นนั่งเเละทำทานกันนะ

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บุญเป็นที่พึ่งในปรโลก
16 มิถุนายน 2545

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่บุญเป็นเรื่องของความสุข
เเละความสำเร็จในชีวิต
เป็นทุกสิ่งของชีวิตเรา...ในด้านที่ดี
2 พฤศจิกายน 2545

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่


บุญคือทุกสิ่งที่เราปรารถนา
เเละบุญให้ผลเกินควรเกินคาด
อย่างที่เราคาดไม่ถึง
6 ตุลาคม 2545

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บุญเป็นธาตุสำเร็จ
เหมือนของกายสิทธิ์
ที่ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งขยาย
ยิ่งนึกยิ่งเพิ่ม
เช่นเดียวกับบาป
ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งเพิ่ม
ยิ่งนึกยิ่งขยาย ยิ่งนึกใจก็ยิ่งหมอง
เเต่บุญยิ่งนึกใจยิ่งใส
เเละใสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 


6 ตุลาคม 2545

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บุญ...หากเราไม่สร้างเพิ่ม
         ก็มีวันหมดไปได้


24 มกราคม 2544

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

ยิ่งหวง...ก็เหมือนยิ่งไล่ทรัพย์ไป
ยิ่งให้...เหมือนเราเรียกทรัพย์มา


30 ตุลาคม2546

คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ กับ DMC Cartoon เล่ม1


เรื่องภิกขุณีวิภังค์


วิเคราะห์นิคหกรรมธรรมกาย


วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่


บางคนเกิดมา...สมบัติมาคอยท่า
บางคนเกิดมา...ต้องไปหาสมบัติ
ที่เป็นอย่างนี้
เพราะทำบุญมาต่างกัน
12 พฤษภาคม 2554