วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

MIT COM CAMP ครั้งที่ 14 2553

MIT COM CAMP ครั้งที่ 14
ณ.บ้านไร่ เขาใหญ่ วันที่ 21-25 ตุลาคม 2553