วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

MIT COM CAMP ครั้งที่ 14 2553

MIT COM CAMP ครั้งที่ 14
ณ.บ้านไร่ เขาใหญ่ วันที่ 21-25 ตุลาคม 2553


 

  

 
  
  
  
  
  

 
  
 
 
  
  
  
  
  
 

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปฏิบัติธรรมอาสาสมัครชมรม MIT 2554

โครงการปฏิบัติธรรมอาสาสมัครชมรม MIT
ณ.ศูนย์ฝึกอบรมป่าไม้ ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค.54