วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปฏิบัติธรรมอาสาสมัครชมรม MIT 2554

โครงการปฏิบัติธรรมอาสาสมัครชมรม MIT
ณ.ศูนย์ฝึกอบรมป่าไม้ ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค.54