วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่


ชีวิตที่มีความสันโดษทำให้มีความสุข
รู้จักคำว่า พอดี เเต่ความสันโดษไม่ควร
มาใช้กับ การทำทานบารมีเเละ
การประพฤติปฎิบัติธรรมนะ
พอจะทำทานเเละนั่งสมาธิ
เกิดความสันโดษโดยฉับพลันทันทีเลย
ไม่ทำเอาดื้อๆ เเบบนี้เขาเรียก
ตระหนี่เเละขี้เกียจนั่งสมาธิ
ต้องหมั่นนั่งเเละทำทานกันนะ

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บุญเป็นที่พึ่งในปรโลก
16 มิถุนายน 2545

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่บุญเป็นเรื่องของความสุข
เเละความสำเร็จในชีวิต
เป็นทุกสิ่งของชีวิตเรา...ในด้านที่ดี
2 พฤศจิกายน 2545

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่


บุญคือทุกสิ่งที่เราปรารถนา
เเละบุญให้ผลเกินควรเกินคาด
อย่างที่เราคาดไม่ถึง
6 ตุลาคม 2545

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บุญเป็นธาตุสำเร็จ
เหมือนของกายสิทธิ์
ที่ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งขยาย
ยิ่งนึกยิ่งเพิ่ม
เช่นเดียวกับบาป
ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งเพิ่ม
ยิ่งนึกยิ่งขยาย ยิ่งนึกใจก็ยิ่งหมอง
เเต่บุญยิ่งนึกใจยิ่งใส
เเละใสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 


6 ตุลาคม 2545

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บุญ...หากเราไม่สร้างเพิ่ม
         ก็มีวันหมดไปได้


24 มกราคม 2544

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

ยิ่งหวง...ก็เหมือนยิ่งไล่ทรัพย์ไป
ยิ่งให้...เหมือนเราเรียกทรัพย์มา


30 ตุลาคม2546

คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ กับ DMC Cartoon เล่ม1


เรื่องภิกขุณีวิภังค์


วิเคราะห์นิคหกรรมธรรมกาย


วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่


บางคนเกิดมา...สมบัติมาคอยท่า
บางคนเกิดมา...ต้องไปหาสมบัติ
ที่เป็นอย่างนี้
เพราะทำบุญมาต่างกัน
12 พฤษภาคม 2554

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บุญสำคัญมาก
มีบุญมาก...ก็เหนื่อยน้อย
มีบุญน้อย...ก็เหนื่อยมาก
12 พฤษภาคม 2554

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

อย่าไปกู้หนี้มาทำบุญ
อย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชชา
ทำให้เต็มกำลังเท่าที่เรามี
เเล้วไปชวนคนอื่นมาทำด้วย
14 เมษายน 2545