วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

พุทธพจน์หมวดบุญ


..พุทธพจน์หมวดบุญ..

-ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ
บุญอันโจรนำไปไม่ได้

-ปญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ
บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต

-สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
ความสั่งสมบุญ นำสุขมาให้

-ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ
บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า

-อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ กตปุญโญฺ อุภยตฺถ นนฺทติ ปุญฺญํ เม กตนุติ นนฺทติ ภิยฺโย นนฺทุติ สุคตึ คโต
ผู้ทำบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ ตายแล้วย่อมยินดีชื่อว่ายินดีในโลกทั้งสอง เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้ว ไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้น

-ปญฺญญฺ ปริโส กยิรา กยิราถนํ ปุนปฺปุนํ ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
ถ้าบุรุษจะพึ่งทำบุญ ควรทำบุญนั้นบ่อย ๆ ควรทำความพอใจในบุญนั้น การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้

-มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ อาปูรติ ธีโร บุญฺญสฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ
ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มีมาถึง แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใด ผู้มีปัญญาสั่งสมบูญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ชมรมฯ ปลื้มไว้นิรันดร์ กับเสาเข็มรัตนชาติ อนุสรณ์มหาวิหารหลวงปู่พระผู้ปราบมาร

รวมพุทธบริษัทสี่ สถาปนา อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสถานที่เผยแพร่ธรรมครั้งแรกที่วัดบางปลา ‪#‎วันพระ‬ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559
 

เอาบุญนั่งสมาธิ, ตอกเสาเข็ม, โปรยรัตนชาติ, จุดโคมประทีป, สวดธัมมจักฯ, อธิษฐานจิต มาฝากเพื่อนๆ ทั่วโลกให้รวยทั้งทรัพย์นอกและอริยะทรัพย์ภายในนะ

ตอนที่ ๑ ครอบครัวท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี        อนาถบิณฑิกเศรษฐีมีชื่อเดิมว่า สุทัตตะ แปลว่า ผู้มีตนดี  คือ ตั้งตนไว้ดี ไม่มีชั่วเลย หรือผู้มีการให้ทานอันดี
        ท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถี เป็นบุตรของท่านสุมนมหาเศรษฐี ที่มาของชื่อ อนาถบิณฑิกะ คือ อุปนิสัยของท่านเป็นคนไม่ตระหนี่ เป็นผู้มีการให้ทานเป็นปกติ อย่างสม่ำเสมอเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ และมีเมตตากรุณาให้ ทานแก่คนยากคนจนเสมอ จนได้ชื่อว่า อนาถบิณฑิกะ  แปลว่า  ผู้ให้ก้อนข้าวสำหรับคนยากไร้          ท่านมีน้องชายคนหนึ่งชื่อ สุภูติกุฎุมพี  รูปหล่อทะมัดทะแมง   และมีน้องสาวชื่อ  สิริสุมนา ท่านอนาถบิณฑิกะมีภรรยาชื่อว่า บุญญลักษณา  ซึ่งเป็นน้องสาวของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์  ที่มีชื่อว่า ราชคหเศรษฐี ส่วนน้องสาวของท่านอนาถบิณฑิกะ ก็เป็นภรรยาของราชคหเศรษฐีเช่นกัน และท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกับท่านราชคหเศรษฐีก็เป็นสหายกัน 
        ทั้งสองต่างก็ไปมาหาสู่เพื่อค้าขายกัน ราชคหเศรษฐีจะเอาสินค้าบรรทุกเกวียน  ๕๐๐  เล่ม มาขายในเมืองสาวัตถี  ระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองสาวัตถี  พอใกล้จะถึงเมืองสาวัตถีอีก  ๑ โยชน์  ก็ให้บริวารไปส่งข่าวให้ท่านอนาถบิณฑิกะทราบ  ส่งข่าวมาก่อนเพื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีจะได้เตรียมตัวออกไปต้อนรับท่านราชคหเศรษฐีด้วยตนเอง   แล้วก็จะเชิญท่านราชคหเศรษฐีขึ้นยานพาหนะคันเดียวกัน  ทักทายสารทุกข์สุขดิบกัน  คุยกันไปเรื่อย ๆ ด้วยความปลื้มปีติยินดีแล้วก็พาเข้าเมืองสาวัตถี  ราชคหเศรษฐีจะมาพักที่บ้านท่านอนาถบิณฑิกะ จนกระทั่งค้าขายเสร็จ พอเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับเมืองของตน  แล้วในทำนองเดียวกัน  เมื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปค้าขายที่กรุงราชคฤห์  ก็จะนำสินค้าจากเมืองสาวัตถีไปขายที่กรุงราชคฤห์ก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากราชคหเศรษฐีเช่นเดียวกัน  คือ พอจะถึงอีก  ๑ โยชน์ก็จะเอารถออกมารับ  แล้วก็นั่งรถไปด้วยกัน 

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

คนอัศจรรย์ ที่บันลือลั่นไปทั่วภพสาม


      เป็นบทคัดย่อ  และเรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)  หรือ คุณครูไม่ใหญ่  ในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา  ซึ่งเป็นเรื่องมาจากพระไตรปิฎก แล้วนำมาเล่าอธิบายขยายความและประกอบภาพ  เพื่อให้ผู้ฟังและผู้อ่านเกิดความรู้  ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยิ่ง ๆ ขึ้น  และสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการสร้างความดีต่อไป

        ดังนั้น  สำนวนภาษาที่ใช้แสดงธรรม  จึงเป็นลักษณะการเล่าเรื่องด้วยภาษาพูดง่าย ๆ อ่านสบาย ๆ เหมือนอยู่ในบรรยากาศของชั้นเรียนที่มีทั้งคุณครูและนักเรียน

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

ทำไมต้องก่อสร้างศาสนสถานใหญ่ๆด้วยพระพุทธศาสนาสอนให้สมถะ ทำอะไรเล็กๆมิใช่หรือ?
          เราชาวพุทธเป็นลูกพระพุทธเจ้า การทำงานก็ควรดูแบบอย่างจากพระองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ทรงทำอย่างไรจึงประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงเป็นปึกแผ่นสืบทอดมาถึงเราได้ถึง 2500 กว่าปีแล้ว

ประกายความคิดดูเพื่อนดีดูที่การกระทำ
ดูผู้นำดูที่การเสียสละ


เมื่อต้องการชนะคนก็ต้องยอมแพ้กิเลส
เมื่อต้องการชนะกิเลสก็ต้องยอมแพ้คนร้องไห้เอาชนะใจคนได้เป็นบางคน
แต่ยิ้มแย้มเอาชนะใจคนได้เกือบทั้งโลก


ความรู้สึกต้องไม่บีบบังคับ
ความลับต้องไม่ปกปิด
ความผิดต้องรีบแก้ไข
ความในใจต้องพูดจากัน
ความสัมพันธ์จึงจะไม่เสื่อมถอย


ถ้าเอาทุกเรื่องที่ได้ยินและได้เห็นมาใส่ใจ
ใจก็จะกลายเป็นถังขยะ
ส่งกลิ่นเน่าเหม็นรบกวนผู้คนทั่วไปคนที่มองโลกตามความเป็นจริง
คือมีทั้งแง่ดีและแง่ร้าย ย่อมอยู่บนโลกนี้ได้อย่างสบาย