วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ธรรมะ V-PEACE
ธรรมะ V-PEACE :

🌻คุณค่าของมนุษย์...
อยู่ตรงที่ใครได้สร้างบารมี
อย่างเต็มที่มากกว่ากัน...
ได้ปรับปรุงแก้ไขฝึกฝน
อบรมตนเองให้ดีขึ้น👍

#VPEACE
#YouNeverWalkAlon

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

จงเเบ่งปันความรัก✨✨✨

จงแบ่งปันความรักให้
กับผู้คนที่พบเจอ
ในทุกแห่งหนที่เธอไป

เพราะด้วยความรักนั้น
ผู้คนจะเห็นด้านดีในชีวิต
ผู้คนจะมองเห็นมิตรภาพ 
ผู้คนจะสัมผัสได้กับพลังงานดีดี

และความรักที่ได้ฉันไปนั้นจะถูกส่งต่อ
ออกไป อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

#Simplyhappy
#VPEACE

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563

เกลือจิ้มเกลือ! "ผอ.IBSCม.สงฆ์ มจร" คิดสูตร"COVIDโมเดล" ปลุก 5 พลังความคิดพิชิตโควิด-19
เกลือจิ้มเกลือ! "ผอ.IBSCม.สงฆ์ มจร" คิดสูตร"COVIDโมเดล" ปลุก 5 พลังความคิดพิชิตโควิด-19

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563    พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Hansa Dhammahaso" ความว่า

#ธรรมะCOVID
#อยู่กับโควิดอย่างไร?
#ใจจึงเป็นสุข

โควิด หรือ COVID เป็นชื่อไวรัส ไวรัสจัดเป็น "ธรรมะ" หรือ "ธรรมชาติชนิดหนึ่ง" ที่เกิดและเติบโตตามวิถีแห่งธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน ร่างกายเราก็เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ในความเป็นธรรมชาตินั้น มักจะทำงานแบบพึ่งพาอาศัย ถ่ายโอน และเชื่อมสมานอย่างเป็นพลวัตของกันและกัน

เมื่อทั้งคู่เป็นธรรมชาติ เขาจึงพยายามแสวงหาหนทางที่จะอยู่ด้วยกัน ในวิถีของการพึ่งพา และอาศัยกันและกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ กลับไม่ได้อยู่ที่ธรรมชาติ หรือธรรมนิยาม หากแต่เป็นจิตตนิยาม หรือจิตใจของเราต่างหาก ที่หวาดกลัวและวิตกกังวลแทนธรรมชาติระหว่างกายและไวรัสที่กำลังหาลู่ทางและจุดสมดุลระหว่างกัน

การเดินทางมาของ #COVID จึงมิใช่อื่นใด หากแต่เป็นการเดินทางมาของธรรมะหรือธรรมชาติเพื่อทำหน้าที่ย้ำเตือนมนุษยชาติให้เข้าใจความจริงของธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจ และสามารถวางท่าทีที่ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับ #ธรรมะ COVID 5 ข้อ ดังนี้

C: #Consciousness ทำให้เรามีสติตื่นรู้ ระลึกรู้มากยิ่งขึ้น ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ระมัดระวังรักษาระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

O: #Opportunity ทำให้เราใช้โอกาสจากวิกฤติการณ์โควิด ทบทวนและพัฒนาสติปัญญาต่อยอดนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ชีวิตและสังคมที่กำลังวิถีโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

V: #Victory ทำให้เรามุ่งมั่นฟันฝ่าเอาชนะปัญหาอุปสรรค รวมถึงกิเลสที่กำลังเข้ามาเกาะกัดกิน เช่น ความตระหนกตกใจ ความกลัว หวาดระแวง เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างมีความหวังและพลังใจ

I: #Inspiration ทำเราร่วมเสริมสร้างแรงใจให้เกิดความเชื่อมั่นที่พร้อมจะเผชิญหน้าและออกจากหลุ่มดำของโควิดด้วยจิตใจที่เยือกเย็น แน่วแน่มั่นคง และเปี่ยมล้นด้วยปัญญา

D: #Determination ทำให้เกิดการอธิษฐานใจให้สามารถก้าวข้ามวิกฤติการณ์โควิดด้วยความจริงจัง อดทน ไม่ท้อแท้ สิ้นหวังจนกว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัยไทยทั้งชาติ

เราจึงมิได้ต่อสู้หรือต่อต้านโควิดด้วยพลังความเคียดแค้นชิงชัง แต่เรากำลังแสวงหาหนทางที่จะอยู่ร่วมกับ COVID ได้อย่างประสมกลมกลืน เพราะในที่สุดเขาก็ไม่ได้หายไปจากโลก เขาก็จะยังอยู่ เพียงแต่อาจจะเปลี่ยนรูปไปตามกาละเทสะที่เหมาะสม ทั้งหมดจึงเป็นการเสริมสร้างดุลยภาพระหว่างร่างกายกับโควิด

ตัวอย่างเชื้อโรคชนิดหนึ่ง คือ "มะเร็ง" ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน มนุษย์ทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกาย เป็นการมีอยู่และดำรงอยู่ในกาละและเทศะที่เหมาะสม เพียงแต่เรามิได้ปฏิบัติตน หรือดำเนินชีวิตผิดวิถีธรรมชาติจนเป็นเหตุไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งในร่างกาย ไวรัส COVID ที่เกิดขึ้นและดำรงในขณะนี้ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน

ขอเพียงปฏิบัติตนให้สอดรับกับวิถีธรรมชาติ สร้างสมดุลระหว่างดิน น้ำ ไฟ และลมให้ดีและเหมาะสม เมื่อนั้น มนุษยชาติก็จะสามารถอยู่รอดปลอดภัย และมีความสุขในยุคโควิด-19 ดังที่พุทธองค์ทรงย้ำเตือนว่า "ธรรมะ (ธรรมชาติ) นั่นแล ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติสอดคล้องกับธรรม"

ขอให้มีชีวิตที่ตื่นรู้
และมีความสุขจากนำธรรมะโควิดไปปฏิบัติโดยทั่วกัน

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

และโพสต์ต่อมา ว่า #ปลุก
#5_พลังความคิด
#พิชิตCOVID

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/education/185895

ธรรมะ V-PEACEธรรมะ V-PEACE :

"ถ้ามี หัวใจ ห ยั ด สู้
ก็ไปสู่ เ ป้ า ห ม า ย ได้"

⛈เเม้มีภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็น
แต่ใจของเราไม่หวาดหวั่น
ก้าวข้ามผ่านความกลัวในใจ
สวมหัวใจ "นักรบกล้าอาสาสมัคร" ❤️
ต้อนรับ ดูเเล สาธุชนทุกคน ด้วยใจผ่องใส🌟

🙏🙏อนุโมทนาบุญกับการมาทำหน้าที่ในวันนี้นะ
ทุกคน สุดยอดมาก !!!

#VPEACE
#YouNeverWalkAlone

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563

วิธีใช้ Goo Care ฝ่าวิกฤต COVID-19


ธรรมะ V-PEACEธรรมะ V-PEACE :

" ต้องรู้จักให้อภัยตนเอง
   เเละให้อภัยผู้อื่น

   ใจจะได้ เ ป็ น สุ ข  เเละ  มี เ ม ต ต า"

🌘ก่อนเข้านอนคืนนี้
อยากเชิญชวนทุกคนมาหลับตา
พักกาย หย่อนใจ
ปล่อยวางภารกิจ ความกังวลใจ จาก คน สัตว์ สิ่งของ
เเล้วเอาใจกลับมาอยู่กับตัวเอง
ทบทวนสิ่งดีที่เราได้ทำในวันนี้กัน !!

🍀ความสุขเล็กๆ ทำให้ตัวเองได้ง่ายๆ

✌️ลองดูนะ

#VPEACE
#YouNeverWalkAlone

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

ธรรมะ V-PEACE
ธรรมะ V-PEACE:

การฟุ้งซ่าน
ไม่ได้หมายความว่า
เราจะไม่สมหวัง
เราจะต้องอนุญาตให้ตัวเรา
ปล่อยความคิดที่สะสมไว้ในใจ
ให้ผ่านไปบ้าง

"อย่าไปต้าน อย่าไปรำคาญ
และอย่าไปกังวล"

(joyful)ให้มันคลาย เดี๋ยวก็หาย
เหมือนน้ำกำลังเชี่ยว
อย่าเอาเรือไปขวาง
เดี๋ยวจะตึงเครียด#VPEACE
#YouNeverWalkAlone

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

Application ช่วยให้การเรียนหรือการทำงานไม่มีสะดุด
ช่วงนี้ Work from Home และ Learn at Home คงเป็นคำฮิตที่ได้ยินกันตลอดเวลากับสถานการณ์ตอนนี้ แน่นอนว่าการเรียนหรือทำงานช่วงนี้ต้องเป็นการทำผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด

วันนี้เราขอมาแนะนำ Application ช่วยให้การเรียนหรือการทำงานไม่มีสะดุด ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์, จัดตาราง, ส่งงาน, หรือการเก็บข้อมูลต่างๆก็ทำได้ง่ายมากด้วย 15 แอพ ไปดูกัน

โหลดครบทุกแอพแบบไร้กังวล ทรูมูฟเอาใจช่วยให้ลูกค้าทุกท่านผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกัน กับแพ็กเกจพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน

🚩 แพ็กเกจ VLEARN สำหรับนักเรียน นักศึกษา

1. แพ็กเกจ U-MAX 250 เน็ตเต็มสปีดเพิ่มเป็น 32 GB นาน 6 เดือน (จากปกติ 20 GB) พร้อมเข้าเวปไซต์สถานศึกษาฟรี ไม่เสียค่าเน็ต นาน 12 เดือน โทรฟรีเบอร์ทรู ไม่จำกัด พร้อมเล่นโซเชียลฟรีไม่เสียค่าเน็ต (สำหรับลูกค้าแบบรายเดือน)

2. แพ็กเกจ U-MAX 450 เน็ตเต็มสปีด 40 GB พิเศษเพียง 399 บาท/เดือน นาน 12 เดือน (จากปกติ 450 บาท) พร้อมเข้าเวปไซต์สถานศึกษาฟรี ไม่เสียค่าเน็ต นาน 12 เดือน โทรฟรีเบอร์ทรู ไม่จำกัด พร้อมเล่นโซเชียลฟรีไม่เสียค่าเน็ต (สำหรับลูกค้าแบบรายเดือน)

3. แพ็กเกจ 4G+ Max Speed Unlimited 1099 บาท พิเศษ! เน็ตเต็มสปีดไม่อั้น
เพียง 699 บาท นาน 12 เดือน โทรทุกเครือข่าย 700 นาที (สำหรับลูกค้าแบบรายเดือน)

3. ซิมเน็ต พร้อมใช้ความเร็ว 4 Mbps
เพียง 450 บาท ใช้เน็ตไม่อั้นนาน 90 วัน
(สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน)

🚩แพ็กเกจ VWORK สำหรับคนทำงาน

1. แพ็กเกจ 4G+ Max Speed Unlimited 1099 บาท พิเศษ! เน็ตเต็มสปีดไม่อั้น
เพียง 899 บาท นาน 6 เดือน โทรทุกเครือข่าย 700 นาที (สำหรับลูกค้าแบบรายเดือน)

2. ซิมเน็ต พร้อมใช้ความเร็ว 4 Mbps
เพียง 450 บาท ใช้เน็ตไม่อั้นนาน 3 เดือน
(สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน)

พิเศษมากขึ้น 🎉
💻 แพ็กเกจเสริม Unlimited Video Conference
ใช้ Video Conference ไม่อั้น รวม 5 แอป เพียงเดือนละ 99 บาท

💻 แพ็กเกจเสริม Unlimited Video Conference Max Speed
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด 50 GB/เดือน พร้อมใช้ Video Conference ไม่อั้น!
เพียง 499 บาท/เดือน

และแพ็กเกจอื่นๆอีกมากมาย 👏👏

พบกับแพ็กเกจสุดพิเศษได้ที่ ทรู ช้อปทุกสาขา เริ่ม 25 มี.ค. 63 นี้!!
*สอบถามหรือสมัครโทร. 1242

ถึงเราต้อง ห่ า ง กั น แต่..ไม่ห่างไกล
ด้วยเทคโนโลยีและบริการดีดีจาก..True❤️

#TrueMoveH
#TrueVLEARN
#TrueVWORK

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563

ธรรมะ V-PEACE

ธรรมะ V-PEACE :

☀️ เมื่อเรามาถึงเเสงสว่างก่อน
เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้อง
แบ่งปันแสงสว่างให้กับเพื่อนมนุษย์

🌘 แม้ไม่ได้เป็นพระอาทิตย์ยามเที่ยง
ก็เป็นตะเกียงดวงน้อยๆ
เป็นแสงสว่างในมุมมืดไปก่อน

❤️ ขออนุโมทนาบุญกับ V-PEACE ผู้นำแสงสว่างไปสู่ใจชาวโลกทุกท่านค่ะ

#VPEACE
#YouNeverWalkAlone

" ยิ้ม "😊" ยิ้ม "😊

คือ ทุกๆ ถ้อยคำที่ส่งมาจาก ใจ ถึง ใจ  ❤️❤️

แค่ส่งรอยยิ้ม :)
🌎โลกก็เกิดสันติสุขเเล้ว

🔥ในสถานการณ์ว้าวุ่น ตึงเครียด หมดพลัง
😄เพียงยิ้มให้แก่กัน

🍀เชื่อมั้ย!! รอยยิ้มของคุณ ก็เปลี่ยนโลกได้

#อย่าลืมยิ้มให้กับคนข้างๆนะคะ
#VPEACE

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปลูกต้นไม้


“พลังสมาธิ” ผู้พิชิตโรคไวรัส “โควิด-19”

“พลังสมาธิ” ผู้พิชิตโรคไวรัส “โควิด-19”
เรื่องการนั่งสมาธิเพื่อรักษาโรคต่างๆ นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาถกเถียงกัน แต่เป็นเรื่องที่จะต้องลงมือทำเลย เพื่อพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงของงานวิจัย ดังคำโบราณที่ว่า “สิบปากว่ายังไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นยังไม่เท่าลงมือทำ”
  มาตรการและวิธีการต่างๆ ที่รัฐบาลแต่ละประเทศกำลังดำเนินการอยู่นี้ ถือว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนและจำเป็นที่สุดเพื่อกำจัดโรคร้ายนี้ เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่สังคมมนุษย์อีกต่อไป โดยรัฐบาลออกมาตรการป้องกัน ค้นคว้า วิจัย และหายารักษาผู้ที่ติดเชื้อ เมื่อพวกเราสามารถค้นพบยาที่รักษาโรคนี้ได้แล้ว หวังว่ามนุษย์คงต้องหยุดกินสัตว์ป่าที่จะทำให้เกิดโรคเช่นนี้อีก เช่น ค้างคาว และนิ่ม เป็นต้น เพราะสัตว์ป่าเหล่านี้เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

       ในขณะที่พวกเรากำลังรอคอยยาเพื่อกำจัดกับโรคร้ายนี้อย่างมีความหวัง สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนอยากเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและรักษาโรคร้ายนี้อีกอย่างหนึ่ง คือ เรื่องการนั่งสมาธิ เนื่องจากมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศค้นพบว่า การนั่งสมาธิสามารถป้องกันและรักษาโรคร้ายต่างๆ ได้ เช่น ประเทศไทยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่า การนั่งสมาธิ จะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟินส์ (Endorphins) หรือสารแห่งความสุขออกมา สารนี้ช่วยให้ระบบประสาทสมองและระบบอื่นๆ ของร่างกายทำงานอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ช่วยยับยั้งระบบสมองเสื่อม และร่างกายสามารถสร้างภูมิต้านทานและป้องกันโรคต่างๆ

         ในต่างประเทศ เช่น ดร. เดวิท แมคคลีแลนด์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ที่นั่งสมาธิวันละ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ติดต่อกัน 1 เดือนทำให้สภาวะอารมณ์สดชื่น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่าปกติ และเซลล์ต่างๆ ในร่างกายแข็งแรง สามารถป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ได้

“พลังสมาธิ” ผู้พิชิตโรคไวรัส “โควิด-19”
        ต่อมาคือนายเซลดอน โคเฮน แห่งมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน เมืองพิตซ์เบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า คนที่นั่งสมาธิวันละ 30 นาที ติดต่อกัน 3 เดือน ร่างกายมีการภูมิต้านทานต่อโรค ปอดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีภูมิต้านทานโรคไข้หวัดต่างๆ ได้ดีกว่าคนอื่น

       และอีกท่านหนึ่งคือ นายแพทย์บรูช แมคอีแวน จิตแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเยล เมืองนิวเฮเวน รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา พบว่า การนั่งสมาธิวันละ 20 นาที ขึ้นไปติดต่อกัน 3 เดือน สามารถป้องกันโรคหัวใจตีบ โรคไวรัสต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคสมองเสื่อม โรคเบาหวาน โรคลำไส้อักเสบ โรคหอบหืด และโรคไข้หวัด เป็นต้น

        การนั่งสมาธิเพื่อป้องกันและรักษาโรคต่างๆที่กล่าวมานั้น กระทรวงและมหาวิทยาลัยต่างๆได้ศึกษาค้นคว้า วิจัย ในรูปแบบวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิผล ในขณะที่พวกเรากำลังรอคอยยารักษาอย่างมีความหวังอยู่นี้ พวกเราควรทำตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งคัด คือ กินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงสถานที่ผู้คนแออัดกินอาหารที่มีประโยชน์ และเสริมด้วยการนั่งสมาธิวันละ 30 นาทีเชื่อว่า พวกเราจะผ่านพ้นวิกฤตของโรคร้ายนี้ได้อย่างแน่นอน

      เรื่องการนั่งสมาธิเพื่อรักษาโรคต่างๆ นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาถกเถียงกัน แต่เป็นเรื่องที่จะต้องลงมือทำเลย เพื่อพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงของงานวิจัย ดังคำโบราณที่ว่า “สิบปากว่ายังไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นยังไม่เท่าลงมือทำ”

ที่มา https://www.banmuang.co.th

ผู้ที่ส่งคะแนน Brighten the World ครบ 7 วัน รับไปเลย... สเปรย์แอลกอฮอล์


... พร้อมแจกค่าา
สำหรับผู้ที่ส่งคะแนน Brighten the World ครบ 7 วัน
รับไปเลย... สเปรย์แอลกอฮอล์

 V-PEACE 'll never walk alone
รักษาใจ ป้องกันโรค ไปด้วยกันค่ะ ...