วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันอาสาฬหบูชา 16/7/62

อาสาสมัคร ชมรม MIT  ได้ร่วมบุญในวันอาสาฬหบูชา คือ 
ตอนเช้า : ถวายผ้าอาบน้ำฝนเเละโคมไฟ
ตอนบ่าย : บริการโหลดธรรมะลงมือถือให้สาธุชน เสา N29
ตอนค่ำ : พิธีเวียนประทักษิณเเละจุดโคมถวายเป็นพุทธบูชา 
               เเละ สวดธัมจักรฯ เพื่อฉลองชัยชิตังเม 1,400,000,000 จบ


ปล่อยปลา วัดมะขาม

ดวงแก้วแห่งความสมปรารถนา แก้วสารพัดนึก

🌟 "ดวงแก้วแห่งความสมปรารถนา แก้วสารพัดนึก นึกอะไรก็ได้สารพัด แต่ต้องนึกที่กลางกาย
ปิดแผ่นทอง วันจันทร์-อาทิตย์
🌟วันใดที่เห็นดวงใสๆ ที่กลางกายทุกคน ก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันสิ้นสุดการปิดแผ่นทองดวงแก้ว" 
ณ วิหารคต ฝั่งคอร์ 32 มีดวงเเก้วสีเขียวทั้ง 3 ดวง
ฝั่งคอร์ 1 มี 3 ดวง =เขียว 1 ,เหลือง 1 ,แดง 1


🌟 เเละมีดวงเเก้วใสอีก 8 ดวง ให้มาปิดเเผ่นทองเเละอธิษฐานจิตกันค่ะ


ดวงที่ 30 มาแล้ว
🌟 “ ดวงแก้วแห่งความสมปรารถนา ” มาเพิ่มอีก 1 ดวงสวยงามมาก (โรสควอตซ์) รวมทั้งหมดเป็น 30 ดวง (10/07/62)

🌟อยู่ฝั่งมหารัตนมหาวิหารคด คอร์ 1
🌟 “ ดวงแก้วแห่งความสมปรารถนา ” มาเพิ่มอีก 1 ดวงขนาดใหญ่ 68 cm และสวยงามมาก (เลมอนควอตซ์) รวมทั้งหมดเป็น 31 ดวง (19/7/62)

🌟อยู่ฝั่งมหารัตนมหาวิหารคด คอร์ 1

ทอดผ้าป่าซื้อที่ดินปัตตานี 21/7/62


วันมหารำลึก ครั้งที่30 ปี2562เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย​ กราบถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช​ และทำวัตรพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา


                         

                       เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย​ กราบถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช​ และทำวัตรพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.​ พระครูสังฆรักษ์​ รังสฤษดิ์​ อิทฺธิจินฺตโก​  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย​ นำคณะพระเถรานุเถระเดินทางเข้ากราบถวายสักการะ​กระทำสามีจิกรรม​ ทำวัตรพระเถระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา​ ซึ่งได้เข้ากราบถวายสักการะ กระทำสามีจิกรรม เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ​ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา​ และพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต​ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ
การทำวัตรคือการที่ภิกษุสามเณรนำธูปเทียนแพไปสักการะ​พระเถระผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนื่องในโอกาสต่างๆ​ เช่น​ เพื่อกราบถวายสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อรายงานตัว​ เพื่อกราบขอโอวาท​ เป็นต้น​ นับเป็นอริยประเพณีของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาช้านาน หลังอธิษฐานพรรษา

เสาสีมาธรรมชัย


วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

50 ปีวันธรรมชัย


จำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย


สัตตาหกรณียะ


คณะสงฆ์นครสวรรค์รุก "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"


อธิษฐานพรรษา


วันเข้าพรรษา


วันเข้าพรรษา

เข้าพรรษา  หมายถึงการอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือนฤดูฝนของพระสงฆ์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมทางพระวินัย ภิกษุจะไม่เข้าพรรษาไม่ได้ ท่านปรับเป็นอาบัติ และการเข้าพรรษาจะต้องกล่าวคำอธิษฐาน เรียกว่า อธิษฐานพรรษา

ระยะกาลเข้าพรรษามี ๒ ครั้ง คือ เข้าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ออกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เรียกว่า เข้าปุริมพรรษา  หากเข้าระยะแรกนี้ไม่ทันก็ให้เข้าในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ และไปออกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เรียกว่า เข้าปัจฉิมพรรษา

พระสงฆ์ส่วนใหญ่นิยมเข้าปุริมพรรษา