วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

ถวายปานะพระธุดงค์ธรรมยาตรา ปี2561

ป้ายกำกับ:

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561นรก สวรรค์ นิพพาน...มีจริง
พระธรรมกาย...มีจริง
วิชชาธรรมกาย...มีจริง
เข้าถึงเเล้ว เราก็จะได้ไปพิสูจน์ของจริงๆ
ได้ด้วยตัวของเราเอง


๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒