วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมปล่อยปลา ประจำเดือนกันยายน 2556

พวกเราชมรม MIT ขอเชิญชวนมาปล่อยปลา ประจำเดือนตุลาคม

ในวันที่  5  ตุลาคม 2556 นี้

เเละพวกเราก็นำภาพบรรยากาศจากเดือนที่เเล้วมาฝากกันค่ะ


นั่งสมาธิ ทำใจใสๆก่อนรับบุญค่ะ