วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คนดีหรือคนเลวเรามีวิธีการสังเกตอย่างไร


 


 

โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC

คำถาม: เราจะสังเกตคนได้อย่างไร ว่าใครเป็นคนดีหรือคนเลว?


วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558