วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บทกลอนธรรมะ

ประกอบเหตุ           สังเกตผล
สนใจเถิด                ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ        สังเกตในผล
สนใจเข้าเถิด          ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ     สังเกตดูในผล
สนใจหนักเข้าเถิด   ประเสริฐดียิ่งนัก
จากหนังสือมรดกธรรม๔

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บทกลอนธรรมะ


เห็นสิบเเล้วเห็นศูนย์           เป็นเค้ามูลสืบกันมา
เที่ยงเเท้เเน่หนักหนา          ตั้งอนิจจาเป็นอาจิณ
จุติเเล้วปฎิสนธิ                  ย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้น
สังขาราไม่ยืนยิน                ราคีสิ้นเป็นตัวมา
จากหนังสือมรดกธรรม๓

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คู่มือการเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับพระภิกษุสามเณร


เเบ่งปันเพื่อเป็นธรรมทานนะคะ ^^

ศัพท์วิเคราะห์
พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์
"ศัพท์วิเคราะห์"

บทกลอนธรรมะ


รักษ์ร่างพอสร่างร้าย         รอดตน
ยอดเยี่ยมธรรมกายผล      ผ่องเเผ้ว
เลอเลิศล่วงกุศล           ใดอื่น
             เชิญท่านถือเอาเเก้ว         ก่องหล้าเรีองสกล
จาก หนังสือมรดกธรรม๒

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หนังสือดีๆที่น่าอ่าน ... เก็บมาฝากค่ะ

พิมพ์ในวาระพิเศษ
ครบรอบ 6 ปี

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2551


คติธรรมของพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี


เกิดมาว่าจะมาหาเเก้ว
พบเเล้วไม่กำ จะเกิดมาทำอะไร
สิ่งที่อยากมันก็หลอก
สิ่งที่หยอกมันก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงใย
เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม
เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป
เสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดาร
เรียกว่านิพพานก็ได้