วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วันมาฆบูชา 4 มีนาคม 2558

 อาสาสมัคร ชมรม MIT ได้มีกิจกรรมจุดโคมเพื่อบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยร่วมกัน ในวันมาฆบูชา ปี 2558