วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่บุญจะนำเราไปสู่สุคติภพ

จากหนังสือคำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่(มินิ) เล่มที่๑