วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พรุ่งนี้ เชิญชวน สอบธรรมะออนไลน์ กัน......พรุ่งนี้ เชิญชวน สอบธรรมะออนไลน์ กัน...

กับ หนังสือ โลกถาม? ตะวันธรรมตอบ  ...

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พรุ่งนี้ เชิญชวน สอบธรรมะออนไลน์กัน


...พรุ่งนี้  เชิญชวน สอบธรรมะออนไลน์กัน

กับ หนังสือ มองอย่างนักคิด ทำอย่างนักสู้....

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เชิญชวน สอบธรรมะ กัน เดือนมิถุนายน 2563


สอบธรรมะ ทางออนไลน์

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2563   ....   สอบ หนังสือดวงจันทร์กลางดวงใจ

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563   ....   สอบ หนังสือมองอย่างนักคิด ทำอย่างนักสู้

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563   ....   สอบ โลกถาม? ตะวันธรรมตอบ