วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557

ชมรม MIT ร่วมกันถวายภัตตาหารทั้งวัด 2557

ชมรม MIT ร่วมกันถวายภัตตาหาร "ติ่มซำเเละน้ำเก็กฮวย" เป็นสังฆทาน