วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วิสาขบูชา 29-5-2561


ป้ายกำกับ:

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561เราจะต้องมีความเพียร

มีความอดทน

จึงจะเอาชนะกิเลสในใจได้


๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔