วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่บุญจะนำเราไปสู่สุคติภพ

จากหนังสือคำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่(มินิ) เล่มที่๑

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่


ชีวิตที่มีความสันโดษทำให้มีความสุข
รู้จักคำว่า พอดี เเต่ความสันโดษไม่ควร
มาใช้กับ การทำทานบารมีเเละ
การประพฤติปฎิบัติธรรมนะ
พอจะทำทานเเละนั่งสมาธิ
เกิดความสันโดษโดยฉับพลันทันทีเลย
ไม่ทำเอาดื้อๆ เเบบนี้เขาเรียก
ตระหนี่เเละขี้เกียจนั่งสมาธิ
ต้องหมั่นนั่งเเละทำทานกันนะ

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บุญเป็นที่พึ่งในปรโลก
16 มิถุนายน 2545

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่บุญเป็นเรื่องของความสุข
เเละความสำเร็จในชีวิต
เป็นทุกสิ่งของชีวิตเรา...ในด้านที่ดี
2 พฤศจิกายน 2545

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่


บุญคือทุกสิ่งที่เราปรารถนา
เเละบุญให้ผลเกินควรเกินคาด
อย่างที่เราคาดไม่ถึง
6 ตุลาคม 2545

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บุญเป็นธาตุสำเร็จ
เหมือนของกายสิทธิ์
ที่ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งขยาย
ยิ่งนึกยิ่งเพิ่ม
เช่นเดียวกับบาป
ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งเพิ่ม
ยิ่งนึกยิ่งขยาย ยิ่งนึกใจก็ยิ่งหมอง
เเต่บุญยิ่งนึกใจยิ่งใส
เเละใสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 


6 ตุลาคม 2545

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บุญ...หากเราไม่สร้างเพิ่ม
         ก็มีวันหมดไปได้


24 มกราคม 2544

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

ยิ่งหวง...ก็เหมือนยิ่งไล่ทรัพย์ไป
ยิ่งให้...เหมือนเราเรียกทรัพย์มา


30 ตุลาคม2546

คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ กับ DMC Cartoon เล่ม1


เรื่องภิกขุณีวิภังค์


วิเคราะห์นิคหกรรมธรรมกาย


วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่


บางคนเกิดมา...สมบัติมาคอยท่า
บางคนเกิดมา...ต้องไปหาสมบัติ
ที่เป็นอย่างนี้
เพราะทำบุญมาต่างกัน
12 พฤษภาคม 2554

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บุญสำคัญมาก
มีบุญมาก...ก็เหนื่อยน้อย
มีบุญน้อย...ก็เหนื่อยมาก
12 พฤษภาคม 2554

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

อย่าไปกู้หนี้มาทำบุญ
อย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชชา
ทำให้เต็มกำลังเท่าที่เรามี
เเล้วไปชวนคนอื่นมาทำด้วย
14 เมษายน 2545

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บทกลอนธรรมะ

ประกอบเหตุ           สังเกตผล
สนใจเถิด                ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ        สังเกตในผล
สนใจเข้าเถิด          ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ     สังเกตดูในผล
สนใจหนักเข้าเถิด   ประเสริฐดียิ่งนัก
จากหนังสือมรดกธรรม๔

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บทกลอนธรรมะ


เห็นสิบเเล้วเห็นศูนย์           เป็นเค้ามูลสืบกันมา
เที่ยงเเท้เเน่หนักหนา          ตั้งอนิจจาเป็นอาจิณ
จุติเเล้วปฎิสนธิ                  ย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้น
สังขาราไม่ยืนยิน                ราคีสิ้นเป็นตัวมา
จากหนังสือมรดกธรรม๓

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คู่มือการเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับพระภิกษุสามเณร


เเบ่งปันเพื่อเป็นธรรมทานนะคะ ^^

ศัพท์วิเคราะห์
พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์
"ศัพท์วิเคราะห์"

บทกลอนธรรมะ


รักษ์ร่างพอสร่างร้าย         รอดตน
ยอดเยี่ยมธรรมกายผล      ผ่องเเผ้ว
เลอเลิศล่วงกุศล           ใดอื่น
             เชิญท่านถือเอาเเก้ว         ก่องหล้าเรีองสกล
จาก หนังสือมรดกธรรม๒

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หนังสือดีๆที่น่าอ่าน ... เก็บมาฝากค่ะ

พิมพ์ในวาระพิเศษ
ครบรอบ 6 ปี

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2551


คติธรรมของพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี


เกิดมาว่าจะมาหาเเก้ว
พบเเล้วไม่กำ จะเกิดมาทำอะไร
สิ่งที่อยากมันก็หลอก
สิ่งที่หยอกมันก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงใย
เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม
เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป
เสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดาร
เรียกว่านิพพานก็ได้