วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

4 self เพื่อพัฒนาตนเอง

4 self เพื่อพัฒนาตนเอง
 
 
 
 
วิธีการในการพัฒนาตนเองในทางโลก
 
1.
self Awareness รู้จักตนเอง มีความฝันและมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน
2.
self Discipline มีวินัยในตนเอง
3.
self Improvement การปรับปรุงตน สอนตนเองได้ฝึกตนเองได้ ดูว่าตัวเราจะต้องพัฒนาในจุดใดบ้าง ต้องหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาในเรื่องที่เราต้องการจะพัฒนา
4.
self Evaluation การประเมินตนเอง สำรวจดูความรู้ความสามารถในเรื่องที่ทำและเรายังทำได้ไม่ดี ทำให้ดีขึ้นเติมข้อบกพร่องของตนเอง
 
 
 
 
 
บิวเกต (ผู้รู้จักตนเอง และมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิต)
 
 
 
วิธีการในการพัฒนาตนเองในทางธรรม 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสถึงหลักในการพัฒนาตนเองเอาไว้ว่า 5 ข้อด้วยกันคือ
 
1.
ศรัทธา รู้ถึงความมุ่งมั่นของตนเองว่าอยากเป็นอะไร ต้องการอะไรให้คำตอบกับตนเองได้ชัดเจน ถ้าเราได้ทำงานที่เรารักและเราชอบเราก็จะทำได้ดี
2.
ศีล ในแง่ของการบริหารก็คือการมีวินัยในตนเอง
3.
สุตะ การฟัง(ปัจจุบันรวมถึงการอ่านด้วย) เราควรเพิ่มพูนความรู้ความให้กับตนเองตลอดเวลา
4.
จา คะ ความเสียสละ เช่นเสียสละอารมณ์ที่ขุ่นมัวให้ออกจากใจ เพราะการทำงานเราต้องเจอคนหมู่มาก ถ้าเราเป็นที่มีจาคะน้อยเราควรจะหลีกเลี่ยงการทำงานกับคนหมู่มาก
5.
ปัญญา การนำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
6.
ปฏิภาน มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 
ขอบคุณ DMCTV. และรายการ ทันโลก ทันธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น