วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่







บุญจะนำเราไปสู่สุคติภพ

จากหนังสือคำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่(มินิ) เล่มที่๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น