วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พรุ่งนี้วันพระ

พรุ่งนี้ วันพระ หรือวันอุโบสถ
     เป็นวันหลักแห่งการทำความดี โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ชาวพุทธมีโอกาสทำความดีต่างๆ ได้แก่ ทำบุญตักบาตร ให้ทาน เพื่อทำใจให้สงบ

การปฏิบัติตน
1. ทำบุญตักบาตร ให้ทานอื่นๆ เช่น ถวายสังฆทาน
2. สมาทานศีล และรักษาศีล เช่น ศีล 8 หรือ ศีล 5
3. เจริญภาวนาด้วยการทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ
4. ฟังธรรมเทศนาด้วยความตั้งใจและความสงบ

การฟังธรรม ทำทาน รักษาศีล เจริญสติ สมาธิภาวนา สั่งสมบุญ สร้างบารมี ชักชวนคนทุกความเชื่อให้ละชั่ว ทำแต่ความดี ทำใจให้ผ่องใส เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น