วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พิธีเจริญชัยมงคลคาถา


พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมติมหาเถรสมาคม
วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
*************************
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๑๕ น. ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โทร. ๐๒-๘๓๑-๑๐๐๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น