วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563

🌎 อีก 3 วันจะถึงวันคุ้มครองโลก 🌿


🌎 อีก 3 วันจะถึงวันคุ้มครองโลก 🌿

เรารู้กันว่า ธรรมะ เป็นเครื่องคุ้มครองโลก
แต่หมวดธรรมข้อไหน ที่จะช่วยคุ้มครองโลก ????

วันนี้เรามีคำตอบ.....

😇 ในทางพระพุทธศาสนาหมวดธรรมคุ้มครองโลก หรือ “โลกบาลธรรม”
คือ “หิริ” และ “โอตตัปปะ”

หิริ = ความละอายที่จะทำชั่วทั้งทางกาย วาจา ใจ
โอตัปปะ = ความเกรงกลัวต่อผลของการทำชั่ว

🤔 แล้ว..ความชั่ว คืออะไร ?

ความชั่ว ก็คือ ความคิด คำพูด การกระทำที่เบียดเบียนตัวเองหรือผู้อื่น
ความคิด คำพูด การกระทำแบบนี้เกิดขึ้นจากใจที่ถูกกิเลสครอบงำ

🖤 กิเลส มี 3 ตระกูลใหญ่ ๆ คือ โลภ โกรธ หลง
เมื่อเราเผลอ ปล่อยให้กิเลสเหล่านี้เข้าครอบงำ เราก็จะทำชั่วไม่ว่าจะทางกาย วาจา หรือ ใจ 🤭

🙅‍♀️ จะไม่ทำความชั่วได้ ก็ต้องป้องกันใจของเรา ให้ห่างไกลจากกิเลส 🤗

มาคุ้มครองใจ คุ้มครองโลก ให้ห่างไกลจากกิเลสไปด้วยกันนะคะ 🙂
#earthday #peace #vpeace #meditate

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น