วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

ทำไมต้องก่อสร้างศาสนสถานใหญ่ๆด้วยพระพุทธศาสนาสอนให้สมถะ ทำอะไรเล็กๆมิใช่หรือ?
          เราชาวพุทธเป็นลูกพระพุทธเจ้า การทำงานก็ควรดูแบบอย่างจากพระองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ทรงทำอย่างไรจึงประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงเป็นปึกแผ่นสืบทอดมาถึงเราได้ถึง 2500 กว่าปีแล้ว


           ในเเง่ศาสนสถาน เราพบว่า วัดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่นานที่สุด ถึง 20 กว่าพรรษาคือพระเชตวันมหาวิหารซึ่งอนาถบิณฑกเศรษฐีสร้างถวายสิ้นทรัพย์ถึง 54 โกฏิ กหาปณะ คือเท่ากับ 540 ล้านกหาปนะ ซึ่ง 1 กหาปนะ นั้นเทียบค่าของเงินปัจจุบันแล้วมีค่ามากกว่าดอลลาร์หลายเท่าดังนั้นเมื่อเทียบค่าเงินปัจจุบัน การสร้างพระเชตวันมหาวิหารจึงสิ้นค่าใช้จ่ายหลายหมื่นล้านบาทอาจถึงแสนล้านบาทและพระเชตวันมหาวิหารนี้เองที่เป็นฐานที่มั่นสำคัญในการวางรากฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางในครั้งพุทธกาลและสืบทอดมาถึงเราในปัจจุบัน


           พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุเป็นผู้อยู่ง่ายเลี้ยงง่าย ตั้งใจปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตนเองแต่ในแง่ศาสนสถานการสร้างวัด ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชนแล้ว พระองค์กลับทรงชื่นชมอนุโมทนาสนับสนุนการสร้างวัดใหญ่ๆจำนวนมาก


           นอกจากเชตวันมหาวิหารแล้ว ก็ยังมีอีกมากมายเช่นวัดบุพพาราม ซึ่งนางวิสาขา มหาอุบาสิกาสร้างถวายเป็นโลหะปราสาท สิ้นทรัพย์นับเป็นค่าเงินปัจจุบันเป็นหมื่นๆล้านบาทเช่นกัน  พระองค์ถึงขนาดส่งพระมหาโมคคัลลานะ  ไปเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างเองตามคำขอของนางวิสาขาเพราะวัดใหญ่ๆเมื่อสร้างขึ้นโดยมีการใช้ประโยชน์จริง  ก็จะสามารถรองรับประชาชนได้เป็นจำนวนมาก เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งแผ่นดิน ผู้ที่ได้ประโยชน์ที่แท้จริง ก็คือประชาชนนั้นเอง


            วัดพระธรรมกายเราเริ่มสร้างขึ้นจากวัดเล็กๆ มีศาลาปฏิบัติธรรมจุคนได้เพียง 450 คน แต่เพราะการตั้งใจเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังประชาชนที่มาวัดจึงเพิ่มจำนวนขึ้นได้เรื่อยๆจนเป็นหลักหมื่นหลักแสน จึงจำเป็นต้องสร้างศาลาอาคารมารองรับมหาธรรมกายเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10000 รูป สาธุชนจำนวนหนึ่งล้านคน แม้ขณะกำลังก่อสร้างอยู่นี้ ก็มีประชาชนมาปฏิบัติธรรมกันในวันสำคัญทางศาสนา ครั้งละกว่าแสนคนแล้ว สิ่งก่อสร้างในวัดพระธรรมกายจึงสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริง งบประมาณในการก่อสร้าง ก็มาจากประชาชนทำบุญ ผู้ใช้ก็คือประชาชนประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับชาวพุทธทั้งแผ่นดินไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น