วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประกายความคิดดูเพื่อนดีดูที่การกระทำ
ดูผู้นำดูที่การเสียสละ


เมื่อต้องการชนะคนก็ต้องยอมแพ้กิเลส
เมื่อต้องการชนะกิเลสก็ต้องยอมแพ้คนร้องไห้เอาชนะใจคนได้เป็นบางคน
แต่ยิ้มแย้มเอาชนะใจคนได้เกือบทั้งโลก


ความรู้สึกต้องไม่บีบบังคับ
ความลับต้องไม่ปกปิด
ความผิดต้องรีบแก้ไข
ความในใจต้องพูดจากัน
ความสัมพันธ์จึงจะไม่เสื่อมถอย


ถ้าเอาทุกเรื่องที่ได้ยินและได้เห็นมาใส่ใจ
ใจก็จะกลายเป็นถังขยะ
ส่งกลิ่นเน่าเหม็นรบกวนผู้คนทั่วไปคนที่มองโลกตามความเป็นจริง
คือมีทั้งแง่ดีและแง่ร้าย ย่อมอยู่บนโลกนี้ได้อย่างสบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น