วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บุญเป็นธาตุสำเร็จ
เหมือนของกายสิทธิ์
ที่ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งขยาย
ยิ่งนึกยิ่งเพิ่ม
เช่นเดียวกับบาป
ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งเพิ่ม
ยิ่งนึกยิ่งขยาย ยิ่งนึกใจก็ยิ่งหมอง
เเต่บุญยิ่งนึกใจยิ่งใส
เเละใสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 


6 ตุลาคม 2545

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น