วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่


บางคนเกิดมา...สมบัติมาคอยท่า
บางคนเกิดมา...ต้องไปหาสมบัติ
ที่เป็นอย่างนี้
เพราะทำบุญมาต่างกัน
12 พฤษภาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น