วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ธรรมะ V-PEACE
ธรรมะ V-PEACE :

🌻คุณค่าของมนุษย์...
อยู่ตรงที่ใครได้สร้างบารมี
อย่างเต็มที่มากกว่ากัน...
ได้ปรับปรุงแก้ไขฝึกฝน
อบรมตนเองให้ดีขึ้น👍

#VPEACE
#YouNeverWalkAlon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น