วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บทกลอนธรรมะ


เห็นสิบเเล้วเห็นศูนย์           เป็นเค้ามูลสืบกันมา
เที่ยงเเท้เเน่หนักหนา          ตั้งอนิจจาเป็นอาจิณ
จุติเเล้วปฎิสนธิ                  ย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้น
สังขาราไม่ยืนยิน                ราคีสิ้นเป็นตัวมา
จากหนังสือมรดกธรรม๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น