วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บทกลอนธรรมะ

ประกอบเหตุ           สังเกตผล
สนใจเถิด                ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ        สังเกตในผล
สนใจเข้าเถิด          ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ     สังเกตดูในผล
สนใจหนักเข้าเถิด   ประเสริฐดียิ่งนัก
จากหนังสือมรดกธรรม๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น