วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บทกลอนธรรมะ


รักษ์ร่างพอสร่างร้าย         รอดตน
ยอดเยี่ยมธรรมกายผล      ผ่องเเผ้ว
เลอเลิศล่วงกุศล           ใดอื่น
             เชิญท่านถือเอาเเก้ว         ก่องหล้าเรีองสกล
จาก หนังสือมรดกธรรม๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น