วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พศ.ชี้ประกาศห้ามพระเล่น-ใบ้หวยไม่ใช่เรื่องใหม่

จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)วันที่20ส.ค.62 กรณีมีการส่งต่อกันทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประกาศคณะสงฆ์และประกาศ มส. เรื่อง

1)ห้ามพระภิกษุสามเณรไปจดเลขสลากกินแบ่งและมีหรือซื้อสลากกินแบ่งไว้เป็นของตัว
2)เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรแสดงตนเป็นอาจารย์บอกเลขสลากกินแบ่งหรือสลากกินรวบ 3)เรื่องการแสวงหาลาภด้วยวิธีการออกบัตรคล้ายธนบัตรของรัฐบาล
4. เรื่องห้ามให้พระภิกษุสามเณรเทศมหาชาติตลกคนองเสียสมณสารูป

ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะทำให้พระภิกษุสามเณรถูกใส่ร้ายหรือถูกยัดข้อหา สำนักพุทธฯขอชี้แจงดังนี้

1)เป็นประกาศที่บังคับใช้มานานแล้ว
2)นำประกาศดังกล่าวเน้นย้ำกับคณะสงฆ์เสมอ
3)การให้พระสึกมีขั้นตอนพิจารณา ต้องมีหลักฐานชัดเจน
4)เมื่อมีเรื่องร้องเรียนต้องมีการตรวจสอบ
***5)การดูแลความเรียบร้อยของคณะสงฆ์จะมีระบบมากขึ้น ตามประกาศระเบียบมส.ว่าด้วยพระวินยาธิการ พ.ศ.2562
6)จัดให้มีคณะกรรมการพระวินยาธิการ หรือ บอร์ดชุดใหญ่ ที่มีเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นกรรมการ
7)มีหน้าที่กำหนดนโยบาย อีกทั้งมีบอร์ดระดับจังหวัด มีศูนย์พระวินยาธิการระดับจังหวัดตั้งอยู่ในสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด โดยกำหนดให้มีพระวินยาธิการในเขตตำบลปกครองละ 2รูป
8)ผู้ที่จะเป็นพระวินยาธิการได้ ต้องมีตำแหน่งเป็นพระสังฆาธิการเท่านั้น เนื่องจากมีบัญญัติใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ว่า พระสังฆาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น