วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แจ้งข่าวบุญ ..วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชาวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา
ภาคเช้า
09.30 น. พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเเละประทีปโคมไฟ ณ ห้องเเก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล
11.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า
ภาคบ่าย
13.30 น. ปฎิบัติธรรม
14.20 น. พิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ. 9/6/3 เเละพิธีมอบดวงเเก้วทรงบาลีไวยากรณ์
14.40 น. ประธานสงฆ์ให้โอวาท / พิธีถวายปัจจัย
15.30 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย
ภาคค่ำ
19.30 น. พิธีเวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
20.30 น. พิธีฉลองชัยสวดธรรมจักร ครบ 1,400,000,000 จบ ณ มหารัตนวิหารคต
21.30 น. เสร็จพิธี
* ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมหล่อเทียนสวรรค์ชั้นฟ้าดุสิต ต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา ณ มหารัตนวิหารคต คอร์ 31 เสา B85 เวลา 8.30 น. - 17.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น