วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายร่วมกับอบต.คลองสามและภาคีเครือข่ายเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วัดพระธรรมกายร่วมกับอบต.คลองสามและภาคีเครือข่าย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย กล่าวว่าเช้าวันนี้( 28 ก.ค. 62) เวลา 07.00 น. วัดพระธรรมกายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ตามมติมหาเถรสมาคมให้วัดทั่วประเทศจัดขึ้น


พิธีเริ่มด้วย ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนธูปเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จากนั้นอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ให้พร จากนั้นพระสงฆ์ 68 รูปแปรแถวรับบาตร ต่อมาในเวลา 09.30 น. พระสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น