วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันเข้าพรรษา


วันเข้าพรรษา

เข้าพรรษา  หมายถึงการอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือนฤดูฝนของพระสงฆ์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมทางพระวินัย ภิกษุจะไม่เข้าพรรษาไม่ได้ ท่านปรับเป็นอาบัติ และการเข้าพรรษาจะต้องกล่าวคำอธิษฐาน เรียกว่า อธิษฐานพรรษา

ระยะกาลเข้าพรรษามี ๒ ครั้ง คือ เข้าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ออกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เรียกว่า เข้าปุริมพรรษา  หากเข้าระยะแรกนี้ไม่ทันก็ให้เข้าในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ และไปออกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เรียกว่า เข้าปัจฉิมพรรษา

พระสงฆ์ส่วนใหญ่นิยมเข้าปุริมพรรษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น