วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย​ กราบถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช​ และทำวัตรพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา


                        

                       เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย​ กราบถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช​ และทำวัตรพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.​ พระครูสังฆรักษ์​ รังสฤษดิ์​ อิทฺธิจินฺตโก​  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย​ นำคณะพระเถรานุเถระเดินทางเข้ากราบถวายสักการะ​กระทำสามีจิกรรม​ ทำวัตรพระเถระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา​ ซึ่งได้เข้ากราบถวายสักการะ กระทำสามีจิกรรม เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ​ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา​ และพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต​ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ
การทำวัตรคือการที่ภิกษุสามเณรนำธูปเทียนแพไปสักการะ​พระเถระผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนื่องในโอกาสต่างๆ​ เช่น​ เพื่อกราบถวายสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อรายงานตัว​ เพื่อกราบขอโอวาท​ เป็นต้น​ นับเป็นอริยประเพณีของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาช้านาน หลังอธิษฐานพรรษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น