วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ปั้นพระธรรมทูตตำบลละ 2 รูป

 


 


ปั้นพระธรรมทูตตำบลละ 2 รูป

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ในฐานะรองแม่กองงานพระธรรมทูต เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นพระธรรมทูต รุ่นที่ 55 โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นพระธรรมทูต จำนวน 176 รูป

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมมฺรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมส. ในฐานะเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต กล่าวว่า หลังจากที่มีการรวมพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา กับพระธรรมทูตในประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อดำเนินงานด้านพระธรรมทูต ทำให้ในปัจจุบันมีพระธรรมทูตทั่วประเทศประมาณกว่า 7,000 รูป ครบทุกตำบลแล้ว แต่เนื่องจากทางกองงานพระธรรมทูต กำหนดให้มีพระธรรมทูต ตำบลละ 2รูป ดังนั้นจึงต้องมีการจัดอบรมเพื่อแต่งตั้งพระธรรมทูตให้ได้มากกว่า 14,000รูป ซึ่งพระสงฆ์ที่ต้องการทำงานเป็นพระธรรมทูต จะต้องผ่านการอบรมจากกองงานพระธรรมทูต และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ก่อนเท่านั้น จึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูต และหากพระธรรมทูตมีการย้ายพื้นที่ข้ามจังหวัดก็จะต้องมาอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตในจังหวัดนั้นใหม่ด้วย

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 หน้า 12


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น