วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

เมือง #กัมมาสทัมมะนิคม สถานที่ทรงแสดงพระเทศนา เรื่อง #มหาสติปัฏฐาน4

24 พ.ย. 2561 ณ เดลลี คณะนิสิตหลักสูตรสันติศึกษา ป.โท-เอก มจร. นำโดย พระอาจารย์หรรษา นั่งสมาธิ ณ เมือง #กัมมาสทัมมะนิคม สถานที่ทรงแสดงพระเทศนา เรื่อง #มหาสติปัฏฐาน4 แก่ชาวกุรุรัฐ
เป็นเนินกองหินขนาดย่อม มีรั้วล้อมรอบเป็นสัดส่วนเหมือนสวนสาธารณะซึ่งทางการเดลลี จัดให้เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่ง
ที่สำคัญที่สุดคือ ยอดเนินเขาที่เต็มไปด้วยหินสีแดง ตรงกลางยอดเนิน มีหินก้อนหนึ่งขนาดประมาณ 1 เมตรครึ่ง พื้นผิวเรียบ มีรอยจารึกอักษรพราหมี ซึ่งกล่าวกันว่า พระเจ้าอโศก ให้จารึกไว้เพื่อบอกว่า สถานที่นี้พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงมหาสติปัฏฐาน 4
🌟🌟🌟🌟🌟
สติปัฏฐาน 4 เป็นหลักการภาวนาตามมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นข้อปฏิบัติเพื่อรู้แจ้ง คือเข้าใจตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงโดยไม่ถูกกิเลสครอบงำ สติปัฏฐานมี 4 อย่าง กาย เวทนา จิต และธรรม
คำว่าสติปัฏฐานนั้นแปลว่า สติที่ตั้งมั่น, การหมั่นระลึก,
การมี #สัมมาสติ ระลึกรู้นั้นพ้นจากการคิดโดยตั้งใจ
โดยรวมคือ ตามเข้าไปรู้เห็น กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ตามความเป็นจริง ตามไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะว่า ไม่เที่ยง มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ว่าเป็นทุกข์ ทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ และเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกิดดับเป็นธรรมดา


Cr.พระสนิทวงศ์ วุฒิวํโส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น