วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

ธรรมเมกขสถูป /สารนาถ ในปัจจุบัน

"สวดธรรมจักร ณ ที่แสดงธรรมจักร"
พระอาจารย์นำบุญ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณ และนั่งสมาธิ ณ ธรรมเมกขสถูป มาฝากทุกๆ ท่าน
🙏🙏🙏🙏🙏
ธรรมเมกขสถูป (อังกฤษ: Dhamek Stupa) พระสถูป เก่าแก่ในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (สารนาถ ในปัจจุบัน)
ธรรมเมกขสถูป เป็นพระสถูปที่ พระเจ้าอโศกมหาราช โปรดให้สร้างขึ้นตรงจุดที่เชื่อกันว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร แก่ ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5
Cr.พระสนิทวงศ์ วุฒิวํโส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น