วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

ถ้ำสุกรขาตา ที่พักของพระสารีบุตร

ถ้ำสุกรขาตา ที่พักของพระสารีบุตร (อัครสาวกเบี้องขวา ผู้มากด้วยปัญญา ท่านบรรลุพระอรหันต์ใน 15 วันหลังจากได้ออกบวช)
Cr.พระสนิทวงศ์ วุฒิวํโส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น