วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

6 สิ่งที่ได้จากการบวชสามเณร

“ปิดเทอมทางโลก เปิดเทอมทางธรรม”
โครงการบรรพชาสามเณร
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. 2562
31 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2562
คุณสมบัติ
๐ เป็นเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี
๐ ได้รับอนุญาต จากผู้ปกครอง
๐ มีสุขภาพแข็งแรง
๐ ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
กำหนดการ
- 31 มีนาคม เข้าโครงการ
- 6 เมษายน บรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย
- 22 เมษายน พิธีตักบาตรพระ ณ วัดพระธรรมกาย 
- 30 เมษายน จบโครงการ
สมัครและสอบถามรายละเอียด 
ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ 02-831-1234


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น