วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

ณ เขาดงคสิริ ที่บำเพ็ญทุกรกิริยา 6 ปี

ณ เขาดงคสิริ ที่บำเพ็ญทุกรกิริยา 6 ปี
เขาสูง เดินเหนื่อยเอาเรื่อง 
ระหว่างทาง เห็นเด็กๆ วิ่งเล่น ขึ้นลงอย่างสนุกสนาน ดูไม่เหนื่อยเลย
ชอบรอยยิ้มเด็กๆ 
เหนื่อยของเรา อาจจะไม่เหนื่อยสำหรับคนอื่น
หนักของเรา อาจจะไม่หนักสำหรับคนอื่น
ดีของเรา อาจจะไม่ดีสำหรับคนอื่น
พระพุทธเจ้าลองทำตามวิธีของคนอื่นมา 6 ปี แล้วไม่ได้ผล
จึงมาใช่พุทธวิธี เฉกเช่นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ คือ มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ทางเอกสายเดียว ไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป พอดีๆ .. พอ (จึง) ดี ..นั่งสมาธิ หาจุดพอดีของตัวเองให้เจอ หาจุดสบายของตัวเองให้เจอ จะอยู่เมืองไทยหรืออินเดีย ก็เข้าถึงธรรมได้
Cr.พระสนิทวงศ์  วุฒิวํโส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น