วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

ถ้ำพระโมคคัลลานะ

ถ้ำพระโมคคัลลานะ (อัครสาวกเบื้องซ้าย ผู้มากด้วยฤทธานุภาพ ใครจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจะต้องพบกับท่านเสียก่อน ท่านบรรลุพระอรหันต์ใน 7 วันหลังจากได้ออกบวช

Cr.พระสนิวงศ์ วุฒิวํโส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น