วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

เจาขัณฑีสถูป

เจาขัณฑีสถูป Chaukhandi Stupa (อังกฤษ: चौखंडी स्तूप) พระสถูปเก่าแก่ในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (สารนาถ ในปัจจุบัน)
เจาขัณฑีสถูปแห่งนี้ พระเจ้าอโศกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นตรงจุดที่พระโคตมพุทธเจ้าทรงพบกับปัญจวัคคีย์ ก่อนที่พระองค์จะทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร

Cr.พระสนิทวงศ์ วุฒิวํโส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น