วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562

ตรึกให้ได้ตลอดเวลานะลูกนะ

ตรึกให้ได้ตลอดเวลานะลูกนะ
มองดูพระมองดูดวงช่วงไสว
อิริยาบถทั้งสี่นี้เรื่อยไป
แต่อย่าใช้นัยน์ตาเวลามอง
ทำเหมือนว่าไม่มีหัวและดวงตา
มีเพียงหนึ่งกายาและใจสอง
ค่อยค่อยหยุดค่อยค่อยนิ่งค่อยค่อยมอง
เดี๋ยวจะร้องก้องฟ้า สุขจังเล้ย
ตะวันธรรม

Cr. เว็บ # กัลยาณมิตร 
http://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=17829

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น